Účinek certolizumab pegolu na různé aspekty psoriatické artritidy z pohledu pacientů

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé onemocnění, které se rozvine až u 30 % nemocných s psoriázou. U více než poloviny nemocných se jedná o progresivní a erozivní postižení, které postihuje funkčnost a vede k rychlému progresivnímu poškozování kloubů. Onemocnění tedy výrazně narušuje kvalitu života pacienta. V klinických studiích sledujících léčbu se v rámci hodnocení účinnosti léčebné intervence posuzují různé klinické aspekty, např. počet postižených kloubů, míra kožního postižení, entezitidy, daktilitidy, bolest, kterou pacient pociťuje, postižení funkčnosti apod., a také kvalita života.

Certolizumab pegol je pegylovaný Fab fragment humanizované monoklonální protilátky proti TNF-α. Podle dat ze studií (RAPID-PsA) vede léčba certolizumabem ke zlepšení výsledků udávaných pacientem (PRO – patient-reported outcomes) – patří sem např. spokojenost s léčbou, léčebné preference, kvalita života apod.) v léčbě jak revmatoidní artritidy, tak PsA.

Komentář ke studii

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky