Účinnost a bezpečnost certolizumab pegolu u pacientů s revmatoidní artritidou sekundárně nereagující na anti-TNF léčbu

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Převedení z léčby jedním inhibitorem tumor nekrotizujícího faktoru-α (TNF-α) na léčbu jiným léčivem z této skupiny bylo zkoumáno v řadě studií, jednalo se však především o otevřené, placebem neověřované studie. Výsledky těchto studií ukazují, že převedení na jiný inhibitor TNF-α může poskytovat dobré výsledky. Pacienti s neuspokojivou odpovědí na inhibitor TNF-α mohou být označeni buď jako primární non-respondeři, pokud se u nich nikdy nedostavila odpověď na léčbu nebo léčba selhala v prvních třech měsících podávání, nebo jako sekundárně nereagující (sekundární non-respondeři), jestliže zpočátku na léčbu reagovali, po třech měsících však přestala být léčba účinná. Například v otevřené studii ReACT byla četnost odpovědí ACR 20 a ACR 50 vyšší u pacientů, kteří na léčbu sekundárně nereagovali nebo předchozí inhibitor TNF-α (etanercept, infliximab) nesnášeli, než u těch, kteří nereagovali primárně.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky