Figitumumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Figitumumab je plně humánní monoklonální protilátka IgG2, působící inhibičně na receptorech pro inzulinu podobný růstový faktor (IGF-1R). Její terapeutický potenciál byl aktuálně hodnocen v multicentrické randomizované studii III. fáze (n = 671), jejímž předmětem bylo porovnání účinnosti figitumumabu v kombinaci s chemoterapií oproti chemoterapii samotné v 1. linii u nemocných s pokročilou formou nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Figitumumab 20 mg/kg v kombinaci s paclitaxelem a carboplatinou bohužel nepřispíval k prodloužení celkového přežití (OS), ba spíše naopak – medián OS byl 8,6 měsíce vs. 9,8 měsíce (HR: 1,18; 95% CI: 4,2–5,4) – prakticky srovnatelná byla též hodnota přežívání bez progrese – 4,7 měsíce vs. 4,6 měsíce (HR: 1,10; p = 0,27) i objektivní odpověď (33 % vs. 35 %). Přidání figitumumabu bylo navíc provázeno i horším bezpečnostním profilem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky