Inhalační colistin v léčbě bronchiektazií

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Chronické infekce bakterií Pseudomonas aeruginosa u nemocných s bronchiektaziemi vedou k rychlejší ztrátě plicních funkcí a jsou provázeny i vyšší mortalitou. Hledá se proto účinné antibiotikum schopné tuto infekci a s ní spojená rizika potlačit. Jednou z možností by mohl být inhalačně podávaný colistin, alespoň podle výsledků recentní randomizované a placebem kontrolované klinické studie (n = 74) porovnávající jeho účinnost oproti placebu. Při léčbě colistinem byla zaznamenána výrazně delší doba do exacerbace – 165 ± 42 dní vs. 111 ± 52 dní (p = 0,11), u nemocných s dobrou adherencí byl nicméně rozdíl mezi oběma přístupy statisticky významný (p = 0,038). Při užívání colistinu signifikantně poklesla i přítomnost Pseudomonas aeruginosa v dýchacích cestách a zlepšilo se celkové skóre v dotazníku SGRQ (St. George Respiratory Questionnaire), to vše při příznivém bezpečnostním profilu colistinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky