Irinotecan plus S-1 v léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Kombinační léčebná schémata FOLFOX (5-fluorouracil [5-FU], leucovorin a oxaliplatina) a FOLFIRI (5-FU, leucovorin a irinotecan) patří mezi nejvyužívanější v léčbě pokročilého nebo rekurentního karcinomu kolorekta. Jejich nevýhodou je nicméně potřeba pravidelného a dlouhotrvajícího podávání 5-FU za hospitalizace nemocného a nutnosti zavádění centrálního žilního katetru. Naproti tomu S-1 (tegaful, gimeracil, oteracil) společně s irinotecanem (IRIS) umožňuje léčbu jednak perorální, jednak intravenózní, ovšem pouze formou dvouhodinové infuze bez nutnosti centrální katetrizace. Kombinace IRIS byla aktuálně hodnocena u 90 nemocných (průměrný věk 64,5 roku; průměrný počet 11 cyklů chemoterapie). Odpovědi na léčbu bylo dosaženo u 14,8 % nemocných, kontroly onemocnění u 60,5 % a celkový čas přežití činil 26,7 měsíce. Incidence nežádoucích příhod byla 70 %, incidence nežádoucích příhod stupně 3 a vyššího pak 17,8 %. Ve srovnání s režimy FOLFOX i FOLFIRI tak režim IRIS měl sice poněkud nižší stupeň odpovědi, ovšem jeho využití bylo provázeno srovnatelným celkovým přežitím, a to navíc za příznivějšího bezpečnostního profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky