Riziko pneumonie při léčbě kombinací ICS + β2-mimetikum

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Pneumonie představuje významné zdravotní riziko u nemocných se středně těžkou až těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí. Aktuálně provedenou analýzou vycházející z dat od 3 255 osob léčených kombinací fluticason furoát + vilanterol byly zjištěny faktory svědčící pro vyšší riziko pneumonie, popřípadě pro její těžší průběh. Šlo o nemocné s hodnotou FEV1/FVC < 46 % a hodnotou BMI < 19 kg/m2 (HR: 7,8; 95% CI: 4,7–13,0; n = 144) nebo o nemocné s již prodělanou pneumonií či závažnými komorbiditami (HR: 4,8; 95% CI: 3,0–7,7; n = 374). Riziko pneumonie bylo rovněž vyšší při užívání psychoanaleptik, a vyšší riziko pneumonie (HR: 1,89; 95% CI: 1,25–2,84) nebo závažné pneumonie (HR: 1,89; 95% CI: 1,40–6,01) bylo spojené i s léčbou kortikosteroidy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky