Afatinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Afatinib, jakožto inhibitor angiogeneze, je látka bohatě využívaná k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Je známo, že u osob s touto diagnózou výrazně prodlužuje dobu přežívání bez progrese onemocnění (PFS), a to i u nemocných předtím léčených erlotinibem či gefitinibem. Aktuálně byla jeho účinnost hodnocena v rámci programu NPU. Retrospektivním sběrem dat od 63 osob zde bylo příznivé odpovědi na léčbu dosaženo u 14,3 % osob a PFS bylo 2,6 měsíců. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky byly průjem a vyrážka. Přibližně u poloviny nemocných bylo pro nežádoucí účinky nutno přistoupit ke snížení dávky nebo k oddálení jejího podání. Dosažené výsledky tedy odpovídají předchozím závěrům studie LUX-Lung 1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky