Význam suplementace ω3-polynenasycenými mastnými kyselinami a antioxidanty ve vyšším věku

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Užívání nejrůznějších přípravků s obsahem vitaminů a minerálů či dalších látek je dnes velmi moderní s odkazem na příznivý vliv na náš organismus. Studie AREDS2 sledovala soubor 4 203 osob ve věku 50 až 85 let s věkem podmíněnou makulární degenerací a přítomným kardiovaskulárním onemocněním, přičemž k denní suplementaci sloužila kombinace ω3-polynenasycených mastných kyselin (eikosapentaenové a dokosahexaenové), lutein + zeaxanthin, kombinace obojího, nebo placebo. Ve sledovaném období bylo zaznamenáno 602 kardiovaskulárních příhod. V rámci analýzy intention-to-treat nebylo zjištěno žádné snížení rizika těchto příhod ani dalších kardiovaskulárních proměnných v závislosti na užívané suplementaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky