FOLFIRI v léčbě karcinomu kolorekta u osob starších 75 let

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Účinnost a bezpečnost režimu FOLFIRI ve 2. linii metastazujícího karcinomu kolorekta byla aktuálně hodnocena v rámci retrospektivní studie zahrnující 106 nemocných, kteří užívali tuto léčbu buď samostatně, nebo v kombinaci s bevacizumabem, a to následně po prvoliniové léčbě oxaliplatinou. Podíl osob léčených kombinací byl nižší u osob starších 75 let (27,8 % vs. 55,7 %; p = 0,03). Srovnáním účinnosti s ohledem na odpověď na léčbu, přežívání bez progrese, celkové přežití a četnost nežádoucích účinků (u osob starších 75 let byla poněkud četnější pouze anemie [p = 0,07] a alopecie [p = 0,054]) nebyl zaznamenán jakkoliv významný rozdíl mezi osobami staršími a mladšími 75 let. Léčbu FOLFIRI ve 2. linii metastazujícího karcinomu kolorekta je tedy s odkazem na tuto studii možné vnímat u starších nemocných jako stejně účinnou a bezpečnou jako u mladších osob.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky