Panitumumab plus mFOLFOX6 v 1. linii u wt RAS metastazujícího karcinomu kolorekta

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Cílená léčba se stala nedílnou součástí doporučených terapeutických schémat v léčbě metastazujícího karcinomu kolorekta. Ruku v ruce s jejím podáváním však jdou i finanční náklady s tím spojené. Recentní přírůstková analýza nákladů porovnávala nákladovou efektivitu léčby panitumumabem + mFOLFOX6 (oxaliplatina, 5-fluorouracil a leucovorin) oproti staršímu bevacizumabu + mFOLFOX6 v 1. linii. S využitím Markovova modelu a analýzou dostupných dat o účinnosti obou přístupů byla léčba kombinací panitumumabu spojena s náklady vyššími o 26 918 euro, což odpovídá 36 577 euro vztaženo na 1 QALY. Přinejmenším z perspektivy francouzského zdravotnictví, do jehož prostředí byla tato analýza zasazena, a ochotě platit 40–60 tisíc euro za 1 QALY, lze označit podávání uvedené kombinace panitumumabu za nákladově efektivní přístup v 1. linii wt RAS metastazujícího karcinomu kolorekta.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky