5-fluorouracil v kombinaci s cisplatinou a elektroporací u nemocných s karcinomem ovarií

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

V buněčných membránách vystavených výraznému působení elektrického pole dochází k reorganizaci přítomných lipidů za vzniku přechodných hydrofilních elektropórů. Od kombinace takovéhoto přístupu společně s aplikací cytostaticky působících látek lze očekávat zesílení jejich účinku – hovoříme o elektrochemoterapii (ECT). V recentní studii byl sledován vliv elektroporace a elektrochemoterapie 5-fluorouracilem (5-FU) a cisplatinou u buněčných linií karcinomu vaječníku (OvBH-1 a SKOV-3), které byly rezistentní vůči podávání cisplatiny. Konečný cytotoxický účinek byl přímo úměrný jednak nastaveným elektrickým parametrům, jednak koncentraci cytostatika. Zatímco samotná elektroporace pouze nesignifikantně snižovala buněčnou proliferaci, účinek cytostatik byl tímto přístupem výrazně zesílen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky