Dlouhý spánek starších jedinců, kteří netrpí demencí, zvyšuje riziko úmrtnosti v důsledku demence (studie NEDICES)

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

V prospektivní populační studii 3 857 osob ve věku 65 let a starších, které netrpěly demencí (NEDICES [Neurological Disorders in Central Spain]), uvedli účastníci své denní trvání spánku. Průměrné celkové denní trvání spánku bylo rozděleno do tří kategorií: ≤ 5 hodin (krátký spánek), 6–8 hodin (referenční kategorie) a ≥ 9 hodin (dlouhý spánek). Starší osoby žijící v komunitě byly sledovány po dobu s mediánem 12,5 roku a následně byly prozkoumány úmrtní listy osob, které zemřely.

Zemřelo celkem 1 822 (47,2 %) z 3 857 účastníků, z čehož bylo 201 (11,0 %) úmrtí osob s krátkým spánkem, 832 (45,7 %) úmrtí osob s dlouhým spánkem a 789 (43,3 %) úmrtí osob v referenční kategorii. Z 1 822 zemřelých účastníků mělo údaj o onemocnění demencí na úmrtním listu 92 (5,1 %), z toho (49 [53,3 %] osob s dlouhým spánkem, 36 [39,1 %] s údajem spánku 6–8 hodin a 7 [7,6 %] osob s údajem krátkého spánku). V nekorigovaném Coxově modelu bylo specifické riziko úmrtí v důsledku demence zvýšené u osob s dlouhým spánkem (poměr rizik [hazard ratio] pro úmrtí v důsledku demence u osob s dlouhým spánkem: 1,58; p = 0,04) ve srovnání s referenční skupinou. V Coxově modelu s korekcí na vliv řady demografických faktorů a komorbidit byl poměr rizik pro úmrtí v důsledku demence u osob s dlouhým spánkem 1,63 (p = 0,03).

Trvání spánku uváděné sledovanými osobami v této kohortě osob, které neměly demenci, bylo spojeno se zvýšením rizika specifické úmrtnosti v důsledku demence. K potvrzení těchto zjištění je třeba provést další studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky