Levetiracetam snižuje abnormální aktivace sítí při epilepsii spánkového laloku

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

V retrospektivní studii byla pomocí funkční magnetické rezonance porovnána aktivace a deaktivace související s úkoly u 53 pacientů s levostrannou a u 54 pacientů s pravostrannou epilepsií spánkového laloku léčených levetiracetamem nebo bez této léčby. U pacientů léčených levetiracetamem byla v průběhu vizuálně-prostorového úkolu s pravostrannou lateralizací pozorována normalizace funkčních deaktivací sítí v pravém spánkovém laloku při pravostranné epilepsii spánkového laloku, a v průběhu verbálního úkolu v levém spánkovém laloku při levostranné epilepsii spánkového laloku. V post hoc analýze byl prokázán významný dávkově závislý účinek při pravostranné epilepsii spánkového laloku v průběhu vizuálně-prostorového úkolu v pracovní paměti: čím byla dávka levetiracetamu nižší, tím větší byla abnormální aktivace v pravém hippocampu. Při méně přísném prahu (p < 0,05, bez korekce na vliv mnohočetného srovnání) byl pozorován podobný účinek dávky při levostranné epilepsii spánkového laloku v průběhu verbálního úkolu: oba hippocampy byly aktivovány abnormálněji u pacientů s nižšími dávkami, toto však bylo více výrazně vlevo.

Poznatky ze studie naznačují, že levetiracetam je spojen s obnovením normálních vzorců aktivace. Je nutné provést longitudinální studie, které by zjistily, zda se tyto neurální vzorce projeví v odpovědi na lék.

Tato studie přináší důkazy třídy III, že u pacientů s epilepsií spánkového laloku rezistentní vůči farmakoterapii vede levetiracetam k dávkově závislé facilitaci deaktivace mesiálních spánkových struktur.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky