Kožní toxicita clofarabinu a cytarabinu při léčbě akutní lymfocytární leukemie

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Kožní toxicita provází užívání řady léčiv, chemoterapeutika nevyjímaje. Termín „toxický erytém vyvolaný chemoterapií" (TEC) pokrývá spektrum kožních problémů, které se mohou objevit při podávání cytostatik – jde především o palmo-plantární erytrodysestezii, erytém a erytrodermii. Nedávno byla tato problematika diskutována v souvislosti s podáváním clofarabinu a cytarabinu (n = 40) v porovnání s monoterapií clofarabinem (n = 10) v rámci 5letého sledování nemocných s akutní leukemií. Projevy kožní toxicity se objevily za 3 až 9 dnů od zahájení léčby. Četnější byly u nemocných léčených kombinací – 22/40 (55 %) vs. 1/10 (10 %) (p = 0,014).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky