Záměna inhalačního systému lékárníkem a její potenciální vliv na kontrolu astmatu a stabilizaci CHOPN – výzkumný projekt metodou Delphi

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Viktor Kašák 1
MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. 2
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.3
MUDr. Irena Krčmová, CSc.4
MUDr. Petr Kubec 5
doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.6
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.7
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.8
MUDr. Ester Seberová9
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.10
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D.11
Autoři - působiště: 1 LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
2 Plicní klinika, Hradec Králové
3 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Olomouc
4 Ústav klinické alergologie a imunologie, Hradec Králové
5 Ambulance alergologie a klinické imunologie, Litoměřice
6 Ústav imunologie a alergologie
7 Oddělení alergologie a klinické imunologie, Praha
8 Pediatrická klinika, Praha
9 Alergologická ambulance, Plzeň
10 Klinika pneumologie a ftiseologie, Plzeň
11 Klinika nemocí plicních a TBC, Brno
Klíčová slova: inhalační systémy, záměna inhalačních systémů, metoda Delphi

Souhrn

Úvod: V léčbě pacientů s chronickou bronchiální obstrukcí (astma, CHOPN) je preferována inhalační cesta podání léků. Studie zkoumala vliv možné záměny inhalačního systému lékárníkem na kontrolu astmatu a CHOPN.

Metodika: Ve dvoukolovém průzkumu provedeném delfskou metodou vybraní experti (5 alergologů, 5 pneumologů) odpovídali anonymně (v programu Survey Monkeys) na dotazník, který obsahoval celkem 11 otázek týkajících se úlohy inhalačních systémů, jejich výběru a jejich možné záměny.

Výsledky: Experti se shodli na skutečnosti, že inhalační systém je stejně důležitý jako léčivá látka a že je důležité, aby pacient inhalační systém dobře ovládal. Dále se experti většinově shodli na tom, že inhalační systémy se stejnými léčivými látkami jsou do jisté míry zaměnitelné, ale nikoliv zaměnitelné lékárníkem (např. z cenových důvodů), bez vědomí preskribujícího lékaře.

Závěr: Záměna, tj. substituce, inhalačního systému lékárníkem bez vědomí preskribujícího lékaře je experty neakceptovatelná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky