Macitentan, tkáňově specifický duální antagonista endotelinových receptorů, v léčbě plicní arteriální hypertenze

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
Autoři - působiště: interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: plicní arteriální hypertenze, macitentan, endotelin, prognóza, morbidita, mortalita

Souhrn

Plicní hypertenze je syndrom charakterizovaný zvýšením tlaku v plicnici. Plicní arteriální hypertenze (PAH) je onemocnění malých plicních cév vedoucí k prekapilární plicní hypertenzi a posléze k pravostrannému srdečnímu selhání. V její léčbě dominuje farmakoterapie.

V současné době se v oblasti testování nových léčiv pro PAH klade velký důraz na doklad ovlivnění prognózy pacientů. Je proto snaha i u tohoto vzácného onemocnění provádět dlouhodobé studie s poměrně vysokým počtem pacientů, jejichž cílem není pouze průkaz ovlivnění zátěžové kapacity, hemodynamiky a funkční třídy, ale také morbidity a mortality.

Macitentan je nový tkáňově specifický duální antagonista receptorů pro endotelin, který byl vyvinut s cílem získat pro léčbu PAH molekulu účinnější a bezpečnější ve srovnání s dosud používanými přípravky této lékové skupiny. Byl testován v rozsáhlé dlouhodobé randomizované placebem kontrolované studii SERAPHIN. U nemocných léčených macitentanem v této studii došlo nejen ke zlepšení klasických cílových ukazatelů (zátěžová kapacita, funkční třída, hemodynamika), ale především k významnému omezení rizika zhoršení PAH nebo úmrtí. Macitentan v dávce 10 mg denně rovněž významně snižoval riziko a počet hospitalizací ze všech příčin, zejména hospitalizací pro PAH.

Macitentan nevede k výraznější indukci hepatopatie ani k retenci tekutin, při jeho chronickém podávání se podobně jako u jiných antagonistů receptorů pro endotelin může vyskytnout anemie. Macitentan je indikován k dlouhodobé léčbě pacientů s PAH ve funkční třídě NYHA II a III.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky