Fixní kombinace dapagliflozin/metformin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: inhibitory SGLT2, glifloziny, dapagliflozin, metformin, Xigduo, diabetes mellitus 2. typu

Souhrn

Fixní kombinace dapagliflozin/metformin (Xigduo) představuje pro klinickou praxi terapeutickou variantu, která může být druhou volbou po selhání monoterapie metforminem. Na rozdíl od kombinace sulfonylurey s metforminem, která vede k nárůstu hmotnosti, a oproti kombinaci gliptinu s metforminem, která tělesnou hmotnost neovlivňuje, vede naopak tato nová fixní kombinace ke snížení hmotnosti, a není zatížena rizikem hypoglykemie. Dalším přínosem této léčby je antihypertenzní účinek. Její využití je také možné v kombinaci s inzulinovou léčbou. V neposlední řadě jako fixní kombinace napomáhá k lepší compliance pacienta.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky