Kombinace pioglitazonu a alogliptinu v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Diabetologické centrum IK KNTB, a.s., Zlín
Klíčová slova: alogliptin, pioglitazon, diabetes mellitus 2. typu

Souhrn

Doporučení pro léčbu diabetu 2. typu zdůrazňují využívání kombinací antidiabetik ke zvládnutí hyperglykemie. Kombinace antidiabetik, které zasáhnou přímo do patogeneze diabetu, jsou racionálním postupem v terapii onemocnění. Kromě zvládnutí hyperglykemie a s tím souvisejících mikro- a makrovaskulárních komplikací je cílem terapie zpomalení nebo zastavení procesu selhání β-buněk. Kombinace inhibitoru dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) s thiazolidindionem je výhodná. Inhibitor DPP-4 zlepšuje funkci α- a β-buněk a zvyšuje masu β-buněk, a thiazolidindion snižuje periferní a hepatální inzulinovou rezistenci a v časné fázi nemoci ochraňuje funkci β-buněk. Účinnost a bezpečnost kombinace inhibitoru DPP-4 a thiazolidindionu je prokázána v řadě studií u pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky