Kombinace statinu s fibrátem, tentokrát fixní

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Diabetologie, Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: statiny, fibráty, kombinace, fixní kombinace, reziduální kardiovaskulární riziko, dyslipidemie

Souhrn

Kombinace statinu s fibrátem není nová, ale přesto z nejrůznějších důvodů nelze hovořit o jejím běžném užití. Přitom provedené klinické studie i dlouholetá klinická zkušenost shodně dokumentují, že uvedený postup je bezpečný a účinný. Přidání fenofibrátu k terapii statinem u nemocných s nedostatečně kontrolovanou hypertriglyceridemií snižuje riziko makrovaskulárních příhod a příznivě ovlivňuje průběh mikrovaskulárního poškození u nemocných s inzulinovou rezistencí či manifestním diabetes mellitus. V poslední době jsme dostali k dispozici první fixní kombinaci simvastatinu s moderní lékovou nanoformou fenofibrátu. Tato kombinace prošla klinickým zkoušením, které potvrdilo její účinnost i bezpečnost. Příprava dvousložkové tablety s obsahem statinu a fenofibrátu představuje další krok k usnadnění složitých farmakoterapeutických schémat tam, kde je nutná komplexní intervence rizika – typicky u pacientů s metabolickým syndromem či diabetes mellitus 2. typu. Při správném použití této nové fixní kombinace lze očekávat další možnost ovlivnění reziduálního kardiovaskulárního rizika.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky