Fixní kombinace canagliflozin + metformin

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 1
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 2
Autoři - působiště: 1 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 VALUE OUTCOMES s.r.o., Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, antidiabetika, canagliflozin, metformin

Souhrn

Fixní kombinace canagliflozin/metformin je indikována u pacientů s diabetem 2. typu jako přídatná léčba k dietě a pohybovému režimu, pokud není onemocnění kontrolováno pomocí monoterapie. Canagliflozin jako selektivní inhibitor SGLT2 snižuje reabsorpci glukózy a působí tak pokles renálního prahu pro glukózu. Metformin může působit dokonce třemi mechanismy účinku: snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy, ve svalech zvýšením citlivosti na inzulin, zlepšením periferní absorpce a využití glukózy, a prodlevou absorpce glukózy ve střevech. Fixní kombinace bude vítaným obohacením portfolia antidiabetik, s velmi dobrou účinností a snášenlivostí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky