Ticagrelor a duální antiagregace po infarktu myokardu – studie PEGASUS

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. 2
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC2
Autoři - působiště: 1 Interní kardiologická klinika LFMU a FN a ICRC, Brno
2 I. interní kardioangiologická klinika LFMU a FN u svaté Anny, Brno
Klíčová slova: ticagrelor, infarkt myokardu, sekundární prevence

Souhrn

Ticagrelor je inhibitor receptoru P2Y12 a má prokázaný účinek na snížení výskytu ischemických příhod jeden rok po akutním infarktu myokardu ve studii PLATO. Jeho účinek v delším časovém období zkoumala studie PEGASUS-TIMI 54.

Zařazeno bylo 21 162 nemocných s anamnézou infarktu myokardu 1–3 roky před randomizací, jež byla provedena v poměru 1 : 1 : 1 na ticagrelor 90 mg 2x denně, 60 mg 2x denně a placebo. Všichni nemocní museli být léčeni malou dávkou kyseliny acetylsalicylové. Pacienti byli sledováni 33 měsíců. Primárním sledovaným ukazatelem byl výskyt kardiovaskulárního úmrtí, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. Primárním sledovaným ukazatelem bezpečnosti byl výskyt krvácení.

Obě dávky ticagreloru signifikantně snížily výskyt primárního sledovaného ukazatele za 3 roky v porovnání s placebem: 7,85 % ticagrelor 90 mg 2x denně, 7,77 % ticagrelor 60 mg 2x denně a 9,04 % placebo (HR pro ticagrelor 90 mg 2x denně vs. placebo: 0,85; 95% CI: 0,75–0,96; p = 0,0080; HR pro ticagrelor 60 mg 2x denně vs. placebo: 0,84; 95% CI: 0,74–0,95; p = 0,0043). Výskyt závažného krvácení TIMI byl vyšší při léčbě ticagrelorem (2,60 % pro 90 mg 2x denně, 2,30 % pro 60 mg 2x denně a 1,06 % pro placebo, p < 0,001 pro obě dávky). Smrtelné nebo intrakraniální krvácení se objevilo v 0,63 %, 0,71 %, a 0,60 % (NS).

Léčba ticagrelorem více než jeden rok po infarktu myokardu snižuje riziko úmrtí, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody s mírným zvýšením velkých krvácení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky