Vildagliptin a jeho postavení v léčbě diabetes mellitus

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Autoři - působiště: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: vildagliptin, hmotnost, glykemická variabilita, oxidační stres, ateroskleróza

Souhrn

Od svého uvedení na trh v České republice se vildagliptin postupně začal užívat široce v monoterapii u pacientů, jimž není možno podat metformin, a zejména u pacientů na dvoja trojkombinaci antidiabetik, včetně kombinací s inzulinem. V posledních letech přibylo publikací zdůrazňujících význam vildagliptinu a upozorňujících na nové fenomény zjišťované při jeho léčebném využití. Vildagliptin snižuje hmotnost u dobře kompenzovaných diabetiků. Další práce prokazuje výrazné snížení variability glykemií. S tím souvisí i průkaz příznivého ovlivnění tloušťky karotické intimy a snížení markerů oxidačního stresu. Dále vildagliptin nesnižuje sekreci GLP-1 a GIP v hypoglykemii, vznikající za léčby inzulinem. Zvyšuje se bezpečnost léčby inhibitorem DPP-4 v kombinaci s inzulinem. Vildagliptin se tak stává významnou látkou, jež může mít některé přednosti před dalšími antidiabetiky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky