Farmakologická léčba chronického srdečního selhání

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC *
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC **
prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc. *
Autoři - působiště: * I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u svaté Anny, Brno
**Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: chronické srdeční selhání, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, sartany, antagonisté mineralokortikoidních receptorů, β-blokátory, diuretika, digoxin, ivabradin

V posledních letech výrazně narůstá počet pacientů s chronickým srdečním selháním. I přes rozvoj terapeutických možností zůstává srdeční selhání častou příčinou hospitalizací i úmrtí. Dobře vedená farmakologická léčba dokáže významně ovlivnit průběh onemocnění. Článek podává přehled farmakoterapie srdečního selhání, indikace jednotlivých skupin léků a úskalí jejich používání.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky