Empagliflozin a současné postavení inhibitorů SGLT2 v terapii diabetu 2. typu

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inhibitory SGLT2, empagliflozin, ledviny

Souhrn

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru (SGLT2) znamenají novou etapu terapie diabetu, neboť rozšiřují možnosti léčby založené na ovlivnění zvýšené exkrece glukózy močí. Vedle účinku jiných antidiabetik ovlivňujících pankreas nebo cílový orgán pro působení inzulinu vede inhibice SGLT2 k zapojení ledvin do regulace glukózové homeostázy. Empagliflozin je pak prototypem vysoce selektivního inhibitoru tohoto transportéru působícího výhradně v ledvinách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky