Apixaban má komplexní spektrum indikací

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU, ICRC a FN u sv. Anny v Brně
Klíčová slova: apixaban, kyčelní kloub, kolenní kloub, fibrilace síní, flebotrombóza, plicní embolie

Souhrn

Apixaban je perorální přímý vysoce selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa. Jeho předností je spolehlivý antikoagulační účinek bez nutnosti průběžného monitorování jeho působení. Výhodou je možnost aplikace per os ve dvou denních dávkách. Indikován je u pacientů podstupujících náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu, dále v profylaxi tromboembolických komplikací při fibrilaci síní a v léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevenci jejich rekurence.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky