Duální bronchodilatace indacaterol/glykopyrronium v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Autoři - působiště: Plicní oddělení, Medicon, s. r.o., Praha
Klíčová slova: indacaterol/glykopyrronium, chronická obstrukční plicní nemoc, duální bronchodilatace, b2-mimetika, anticholinergika

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocnění, které je výsledným stavem etiologicky různých chorob. Jejich společnou charakteristikou je obstrukční ventilační porucha, jež není zcela reverzibilní. Typickým znakem je pozvolná progrese bronchiální obstrukce a hyperinflace plic doprovázená abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé noxy, vedoucí až k dechové nedostatečnosti. Kromě chronického neutrofilního zánětu postihujícího dýchací cesty (především periferní průdušky), plicní parenchym a plicní cévy jsou přítomny i strukturální změny. V klinickém obraze dominuje především zhoršení stávajícího chronického kašle, vykašlávání hlenů, často zabarvených, a progrese dušnosti s dalším snížením tolerance námahy. Pro léčbu CHOPN se doporučuje současně podávat dlouhodobě působící b2-mimetika (LABA) a dlouhodobě působící antagonisty muskarinových receptorů (LAMA) v případech, že uvedené symptomy onemocnění a jejich frekvenci se nepodaří zredukovat monokomponentním přípravkem. Současná fixní duální bronchodilatace indacaterol/ glykopyrronium pod komerčním názvem Ultibro Breezhaler s účinkem rychle nastupujícím během 5 až 15 minut a přetrvávajícím 24 hodin poskytuje pacientovi kvalitní léčbu s dobrou snášenlivostí a bezpečností.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky