Léčba arteriální hypertenze u diabetiků

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie, Kardiologie
Autoři: MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Autoři - působiště: III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu VFN a 1. LF UK , Praha
Klíčová slova: arteriální hypertenze, diabetes mellitus, metabolický profil antihypertenziv

Souhrn

Přítomnost arteriální hypertenze u diabetika velmi významně zvyšuje jeho celkové kardiovaskulární riziko. Farmakologickou léčbu bychom měli zahájit vždy při hodnotách krevního tlaku nad 140/90 mm Hg a snažit se dosáhnout cílových hodnot blížících se ke 130/80 mm Hg. Lékem volby jsou nepochybně inhibitory systému renin-angiotenzin, a to nejen pro svůj příznivý metabolický profil, ale i pro schopnost navodit regresi subklinického orgánového postižení. Článek je zaměřen na aktuální poznatky o léčbě arteriální hypertenze u nemocných s diabetes mellitus, zejména s přihlédnutím k metabolickému profilu jednotlivých hlavních skupin antihypertenziv.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky