Nízkomolekulární hepariny

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Autoři - působiště: Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha
Klíčová slova: nízkomolekulární hepariny, profylaxe žilního tromboembolismu, léčba žilního tromboembolismu

Souhrn

Nízkomolekulární hepariny dnes zaujímají přední místo mezi léky, které jsou používány v profylaxi nebo léčbě žilního tromboembolismu, a to jak v chirurgických, tak i v nechirurgických oborech. Pronikají však i do léčby akutního koronárního syndromu. Před nefrakcionovaným heparinem mají řadu nesporných výhod a ve většině případů nemusí být pro jejich stabilní antitrombotický účinek léčba laboratorně monitorována.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky