Co může nabídnout termostabilní epoprostenol v klinické praxi?

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. David Ambrož
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: plicní hypertenze, prostanoidy, epoprostenol

Epoprostenol je nejdéle používaný specifický vazodilační lék používaný k léčbě plicní arteriální hypertenze. Zásadními nevýhodami epoprostenolu jsou jeho extrémně krátký biologický poločas (minuty) a chemická a teplotní nestabilita. Proto je nutné epoprostenol podávat kontinuálně trvalým žilním katetrem a připravený roztok po celou dobu podávání chladit. U epoprostenolu AS byl glycin nahrazen argininem a mannitol sacharózou, tento roztok je výrazně stabilnější a jeho účinnost a bezpečnost byly ověřeny v klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky