Účinnost aclidinium bromidu na toleranci zátěže, intenzitu dušnosti a statickou hyperinflaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Významným rysem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je snížená tolerance fyzické zátěže, spojená s námahovou dušností a plicní hyperinflací. Snížená tolerance fyzické zátěže narušuje běžné denní aktivity a má nepříznivý vliv na psychiku a kvalitu života pacientů. U nemocných s CHOPN vede omezení proudění vzduchu při výdechu společně se sníženou elasticitou plic k „air-trappingu" a ke zvýšení objemu vzduchu v plicích na konci výdechu (EELV). V průběhu fyzické aktivity dochází k dalšímu, akutnímu zvýšení EELV (tzv. dynamická hyperinflace) a ke zhoršení dušnosti, což může vést k tomu, že se pacienti vyhýbají fyzické aktivitě. Zmírnění hyperinflace a dušnosti, jakož i zvýšení tolerance a míry fyzické námahy, jsou proto důležitými cíli léčby CHOPN.

Aclidinium bromid (AB) je nový dlouhodobě působící muskarinový antagonista (LAMA), který je v dávce 400 μg 2x denně indikován k terapii CHOPN. Ve studii Maltaise a spol. bylo prokázáno, že AB ve srovnání s placebem signifikantně zlepšuje toleranci fyzické zátěže a zmírňuje námahovou dušnost i statickou hyperinflaci; v této studii však byl lék podáván v dávce 200 μg 1x denně.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky