Simvastatin v kombinaci s ezetimibem vs. monoterapie simvastatinem v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod – studie IMPROVE-IT

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Postupy zaměřené na snížení koncentrace LDL-cholesterolu jsou pilířem léčby v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění. Účinnost v této indikaci byla přitom prokázána především u statinů, zatímco v případě kombinací jiných hypolipidemik (fibrátů, niacinu či léků zvyšujících koncentrace HDL-cholesterolu) se statiny přesvědčivé údaje z klinických studií chybí.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky