Účinnost kombinace fluticason/formoterol v léčbě asthma bronchiale – sdružená analýza výsledků z 5 studií

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Podle guidelines vydaných Global Initiative for Asthma (GINA) se doporučuje přidání dlouhodobě působícího β2-mimetika (LABA – long-acting β2-agonist) k inhalačnímu kortikosteroidu (IK) u pacientů, u nichž není dosaženo kontroly astmatu nízkými či středními dávkami samotného IK.

V klinických studiích je sice za přísně kontrolovaných podmínek dosahováno kontroly astmatu u většiny pacientů léčených kombinacemi IK/LABA, avšak v podmínkách běžné klinické praxe nejsou výsledky tak uspokojivé. Ukazuje se, že použití kombinací IK/LABA v jediném inhalátoru v porovnání s použitím samostatných inhalátorů zlepšuje u pacientů dodržování léčby, a tím i výsledné ukazatele léčby astmatu.

Možnost udržovací léčby astmatu, spočívající ve spojení fluticasonu (IK) s formoterolem (LABA) v jediném tlakovém aerosolovém dávkovači s odměřovanými dávkami (pMDI – pressurized metered-dose inhalator, nebo MDI – fluticason/formoterol; flutiform), byla schválena u dospívajících a dospělých, u nichž je potřebná léčba kombinací IK/LABA. Fluticason je účinný IK a formoterol je nejrychleji působící inhalační LABA, které je v současnosti k dispozici při léčbě asthma bronchiale v kombinovaném inhalátoru. Rychlý nástup účinku může být důležitou vlastností při udržovací léčbě IK/LABA a může zvyšovat ochotu pacienta dodržovat stanovený léčebný režim.

Účinnost a bezpečnost léčby kombinací fluticason/formoterol byla prokázána v programu randomizovaných kontrolovaných klinických studií.

Postavení kombinace fluticason/formoterol v léčbě astmatu - Komentář ke studii

MUDr. Petr Honomichl

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky