Predikce odpovědi na podávání perindoprilu dle výsledku studie EUROPA

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Aktivace renin-angiotenzinového systému (RAS) sehrává klíčovou úlohu v patofyziologii kardiovaskulárního systému. Příznivé účinky jeho blokády jsou dnes spolehlivě zjišťovány v léčbě arteriální hypertenze, chronického srdečního selhání, recentního infarktu myokardu či stabilní ischemické choroby srdeční. Jednou z klíčových studií prokazujících přínos blokátorů RAS u stabilní ischemické choroby srdeční je studie EUROPA, v rámci níž byl hodnocen vliv perindoprilu na výskyt nových velkých kardiovaskulárních příhod (MACE) u osob bez srdečního selhání.

Výsledky studie EUROPA prokazují zřejmý vliv perindoprilu na snížení výskytu MACE o 20 %. Absolutní čtyřletý účinek léčby byl vyjádřen pomocí hodnoty NNT (number needed to treat), jež činila 50 ve smyslu zabránění jedné příhodě, a to ve všech hodnocených podskupinách nemocných. Současně však byly zachyceny genetické odchylky ve farmakodynamice inhibitorů ACE, které se promítají do konečného účinku léčby. Celkem byly zjištěny tři různé polymorfismy genů pro angiotenzinové receptory typu 1 a bradykininové receptory typu 1, které jsou dávány do souvislosti s různě vyjádřenou manifestací nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky