Trojkombinace perindoprilu, indapamidu a amlodipinu v léčbě pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie PIANIST

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Bylo zjištěno, že u velké části pacientů s hypertenzí je k dosažení kontroly onemocnění zapotřebí kombinace antihypertenziv. Do kombinace jsou přitom vhodná taková antihypertenziva, která jsou zacílená na rozdílné patofyziologické mechanismy. Tento požadavek splňuje i nová trojkombinace perindoprilu, amlodipinu a indapamidu, v níž blokátor kalciových kanálů (BKK) amlodipin a diuretikum indapamid stimulují natriurézu a inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) perindopril inhibuje aktivitu systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS). Od komplementárního působení těchto molekul se očekává účinné snížení krevního tlaku (TK) a rovněž snížení výskytu nežádoucích účinků (NÚ). Vhodnost kombinace těchto tří léků potvrzují také výsledky klinických studií ASCOT, HYVET a ADVANCE, v nichž bylo v ramenech aktivní léčby zaznamenáno i snížení mortality.

Komentář ke studii - Přichází doba fixních trojkombinací?

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky