Fixní kombinace beclomethason/formoterol s velmi jemnými částicemi u pacientů s těžkým stadiem chronické obstrukční plicní nemoci a anamnézou exacerbací

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie
Autoři: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažným zdravotním i ekonomickým problémem současnosti. Očekáváme, že v roce 2030 bude toto onemocnění globálně třetí hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti.

Současná farmakoterapie CHOPN se neustále optimalizuje z hlediska paušální i fenotypově orientované léčby, hledáme i nejvhodnější inhalační systém, který dopraví léčivo do celého průduškového stromu, a hlavně na periferii dýchacích cest, kde je zánět nejvíce lokalizován. Cílem léčby je nejen zmírnit příznaky a zlepšit plicní funkce a kvalitu života nemocného, ale současně zabránit exacerbacím nemoci a tím i progresi onemocnění a ovlivnit následnou mortalitu. Nedílnou součástí je léčba komorbidit.

Důvodem tohoto sdělení je nedávno uveřejněná studie FORWARD profesorky Wedzichy, která se zabývala otázkou porovnání fixní kombinace beclomethason dipropionát/ formoterol fumarát (BDP/FOR) a formoterolu (FOR) v tlakovém aerosolovém dávkovači s odměřovanými dávkami (pMDI – pressurized metered-dose inhalator) s tvorbou jemné mlžiny (extrafine částice), která umožňuje dopravit léčivo až na periferii dýchacích cest.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky