Účinnost a bezpečnost avanafilu při léčbě erektilní dysfunkce: systematický přehled a metaanalýza

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Erektilní dysfunkce (ED), jež je definována jako přetrvávající neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý pohlavní styk, je častá porucha, postihující údajně až 152 milionů mužů po celém světě. U postižených může být ED příčinou závažného stresu a společenského stigmatizování, s výraznými účinky na sebehodnocení, rodinné vztahy a kvalitu života.

V současné době jsou léčbou ED 1. linie perorálně podávané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5 – phosphodiesterase type 5). Je prokázáno, že perorální inhibitory PDE5 jsou při léčbě ED účinnější než placebo.

Avanafil je vysoce selektivní inhibitor PDE5, jenž byl schválen v USA k léčbě ED v roce 2012. Účinně potlačuje aktivitu PDE5 bez výrazné inhibice ostatních izoenzymů PDE, je proto možno očekávat nižší výskyt nežádoucích účinků (NÚ) než u ostatních inhibitorů PDE5. Dosud bylo provedeno několik randomizovaných kontrolovaných studií, v nichž byly hodnoceny účinnost a bezpečnost avanafilu při léčbě ED, avšak s různým dávkováním a u různých poměrně malých souborů jedinců různé rasy; z výsledků nejsou proto zcela zřejmé spojitosti mezi dávkováním, účinností a bezpečností.

Komentář ke studii

MUDr. Karel Kočí, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky