Farmakoekonomické porovnání léčby žilního tromboembolismu léčeného rivaroxabanem nebo enoxaparinem/warfarinem: program EINSTEIN

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Žilní tromboembolismus (VTE), tedy termín zastřešující hlubokou žilní trombózu (DVT) a embolii do plicnice (PE), stále představuje jednu z nejčastějších komplikací hospitalizace a současně komplikaci, jíž lze předejít. Důsledky tohoto stavu přitom mohou být pro nemocného fatální – například v USA v důsledku PE každým rokem zemře kolem 300 000 osob.

Tradiční léčba při symptomatické formě VTE zahrnuje nasazení nízkomolekulárního heparinu nebo syntetického pentasacharidu, inhibičně působícího na faktor Xa, tedy fondaparinuxu, s následnou warfarinizací při propouštění nemocného do domácí péče. Uvážíme-li, že řada nemocných tak zůstává hospitalizována právě z důvodu monitorování parametrů koagulace, je zřejmé, že se tím léčba původního onemocnění jistě prodražuje. Ačkoliv nízkomolekulární hepariny (LMWH) oproti nefrakcionovanému heparinu podstatně zkracují dobu hospitalizace, nelze z jisté opatrnosti vyloučit i její delší trvání, než je ve skutečnosti třeba.

Rivaroxaban, specificky působící přímý inhibitor koagulačního faktoru Xa, je v současnosti již prakticky po celém světě využíván k zabránění rekurencím DVT i PE. V rámci klinického programu EINSTEIN se ukázal stejně účinným jako běžná antikoagulační léčba, přičemž při jeho užívání nebylo třeba laboratorního sledování. Kromě podobné účinnosti je přitom v souvislosti s jeho užíváním poukazováno i na nižší výskyt závažného krvácení (zejména intrakraniálně či retroperitoneálně) a obecně vyšší bezpečnost u seniorů, kachektických osob, nemocných se selhávajícími ledvinami nebo u onkologických pacientů.

Ve studiích EINSTEIN-DVT a EINSTEIN-PE byl prokázán signifikantně kratší pobyt v nemocnici při léčbě rivaroxabanem ve srovnání s enoxaparinem/warfarinem – 5 dnů vs. 8 dnů (p < 0

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky