Vliv vitaminů a polyfenolů na kolísání krevního tlaku

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Kolísání hodnot krevního tlaku představuje z pohledu rizika poškození cílových orgánů velmi významný rizikový faktor, a de facto je lze označit i za rizikový faktor kardiovaskulární morbidity a mortality. V kontextu velmi diskutovaného přísunu vitaminů či polyfenolů na lidské zdraví byly provedeny dvě randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie. V první byl 58 diabetikům podáván RRR-α-tocoferol v dávce 500 mg/den, směs tocoferolů nebo placebo po dobu 6 týdnů. Ve druhé studii byly po stejnou dobu 69 hypertonikům podávány vitamin C 500 mg/den, polyfenoly ze semen vinné révy 1 000 mg/den, jejich vzájemná kombinace, nebo placebo. Oproti placebu podávání kterékoliv aktivně působící substance neovlivňovalo denní ani noční kolísání sTK, dTK ani pulsního tlaku. Naopak podávání vitaminu C v kombinaci s polyfenoly zvyšovalo riziko kolísání nočního TK (p = 0,02) i pulsního tlaku (p = 0,004).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky