Vliv katechinů na postprandiální glykemii

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Postprandiální hyperglykemie a oxidační stres významně zvyšují riziko dlouhodobých komplikací diabetu, zejména pak s ohledem na kardiovaskulární systém. Katechin, obsažený v zeleném čaji, má jednak antioxidační vlastnosti, a připisovány mu jsou také příznivé účinky ve vztahu k ovlivnění glykemie. Aktuálně byly tyto účinky zeleného čaje sledovány u postmenopauzálních žen, které jej pily po 4 týdny (350 ml/615 mg katechinů). Na konci studie byla postprandiální glykemie o 3 % nižší oproti kontrolní skupině (p < 0,05) a o 5 % vyšší byla hladina thioredoxinu (p < 0,05), což podporuje původní myšlenku příznivého vlivu katechinů nejen na hodnotu glykemie, ale i na oxidačně-redukční rovnováhu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky