Léčba noční hypertenze u diabetiků

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Z výsledků dosud uskutečněných studií vyplývá, že noční hodnota krevního tlaku je významnějším prediktorem kardiovaskulárního rizika než výše tlaku naměřeného během dne. Logicky tak vyvstává snaha o účinné ovlivnění nočního TK. S tímto cílem bylo 41 hypertoniků (noční hodnota sTK > 120 mm Hg) s diabetem 2. typu randomizováno k 8týdennímu rannímu nebo večernímu užití antihypertenziva (nejčastěji thiazidového diuretika či inhibitoru RAAS). Večerní aplikace byla provázena výrazným poklesem TK během noci (o 7,5 mm Hg; p < 0,001) i 24hodinovým poklesem sTK (o 3,1 mm Hg; p = 0,014). Současně byl zaznamenán i pokles hladiny C-reaktivního proteinu a signifikantně se zvýšil poměr sodíku vylučovaného močí a kreatininu, respektive zvýšila se noční natriuréza.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky