Intenzivní léčba diabetu a dlouhodobá mortalita

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

S cílem zhodnocení mortality ve vztahu k dlouhodobé intenzivní kompenzaci diabetu 1. typu proběhla dlouhodobá prospektivní studie, do níž bylo iniciálně zařazeno 1 441 diabetiků ve věku 13–39 let se stanovením diagnózy 1 až 15 let před zařazením do studie, u nichž nebylo zřejmé žádné jiné onemocnění ani komplikace diabetu. Hodnocením celkem 99,2 % nemocných s průměrnou délkou sledování 27 let bylo zaznamenáno 107 případů úmrtí, z čehož 64 osob bylo léčeno konvenčním přístupem. Celková mortalita při intenzivně vedené léčbě se tedy lišila o 109 případů úmrtí na 100 000 pacientoroků (HR: 0,67; 95% CI: 0,46–0,99; p = 0,45). Nejčastějšími příčinami smrti byla kardiovaskulární onemocnění (22,4 %), dále zhoubné nádory (19,6 %), akutní komplikace diabetu (17,8 %) a nehody či sebevražda (16,8 %). S vyšší mortalitou úzce korelovala vyšší hodnota glykovaného hemoglobinu (HR: 1,56; 95% CI: 1,35–1,81 na každé 10% relativní zvýšení; p < 0,001) a stejně tak i albuminurie (HR: 2,20; 95% CI: 1,46–3,31; p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky