Intravitreální dexamethason versus bevacizumab u diabetického makulárního edému

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

V léčbě makulárního edému podmíněného diabetem bylo v posledních letech dosaženo významného pokroku díky využívání látek účinně blokujících VEGF. Aktuálně však byla v rámci 12měsíční studie porovnávána účinnost bevacizumabu oproti dexamethasonu u 61 nemocných s centrálním postižením (celkem 88 očí). Zlepšení v nejlepší centrální zrakové ostrosti (BCVA) o 10 a více písmen bylo dosaženo ve 40 % při léčbě bevacizumabem a ve 41 % při léčbě dexamethasonem (p = 0,83). Zatímco u žádného oka léčeného bevacizumabem nedošlo k poklesu o 10 a více písmen, při léčbě dexamethasonem byl takový pokles zachycen u 11 % očí, přičemž převážně byl způsoben rozvojem katarakty. Průměrná centrální tloušťka makuly se při léčbě bevacizumabem zmenšila o 122 μm a při léčbě dexamethasonem o 187 μm (p = 0,015). Léčba bevacizumabem vyžadovala vyšší počet injekcí – 8,6 vs. 2,7.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky