Kontrola hypertenze u těhotných žen

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Gynekologie, Kardiologie

Souhrn

Léčba hypertenze u těhotných žen se liší z pohledu opatření nefarmakologických (není doporučena redukce váhy ani omezení solení...) i farmakologických (kontraindikace inhibitorů ACE, sartanů...). Nyní byla předmětem sledování otázka, zda je lepší těsná (cílová hodnota dTK 85 mm Hg), nebo méně těsná (cílová hodnota dTK 100 mm Hg) kompenzace hypertenze. Tomu byla věnována multicentrická otevřená studie u žen počínaje 14. týdnem a konče 33. týdnem a 6. dnem gravidity. Hypertenze byla preexistující (74,6 %) nebo gestační a nebyla provázena proteinurií (n = 987). Primárně hodnocený sdružený ukazatel (ukončení gravidity nebo intenzivní neonatologická péče po dobu delší než 48 hodin) byl v obou skupinách srovnatelný (30,7 % vs. 31,4 %) a stejně tak srovnatelný byl i výskyt závažných komplikací ze strany rodičky (2,0 % vs. 3,7 %). Těžká hypertenze (≥ 160/110 mm Hg) byla zjištěna u 27,5 % žen s těsnou a 40,6 % žen s méně těsnou kontrolou tlaku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky