Fenylefrin v léčbě hypotenze u žen rodících císařským řezem

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Gynekologie, Kardiologie

Fenylefrin, látka působící jako přímé sympatomimetikum, bývá při hypotenzi obvykle podáván v dávce 100 μg, nicméně se předpokládá, že by jeho účinek mohl být větší při užití dávek vyšších. Odpověď se pokusili dát autoři studie, v níž byla tato látka podávána ženám po elektivním císařském řezu, u kterých se objevila postspinální hypotenze (n = 120). Navzdory původnímu očekávání však eskalace dávky na 125 μg, respektive 150 μg, u nemocných nepůsobila nikterak odlišně oproti obvyklé dávce 100 μg. Srovnatelné bylo nejen ovlivnění tlaku, ale i potřeba další dávky a výskyt epizod hypotenze. Rozdíly nebyly zaznamenány ani ve výskytu nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky