Spironolacton v léčbě rezistentní arteriální hypertenze

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Spironolacton je dlouhodobě využívané kalium šetřící diuretikum. Jeho terapeutický potenciál byl nyní českými autory testován v léčbě rezistentní arteriální hypertenze. Nemocným s hodnotou sTK > 140 mm Hg nebo dTK > 90 mm Hg navzdory léčbě nejméně třemi různými antihypertenzivy (včetně diuretik) byl ve dvojitě zaslepeném placebem kontrolovaném uspořádání nasazen k jejich stávající medikaci spironolacton v dávce 25 mg (n = 81) nebo placebo (n = 80) 1x denně. S odstupem osmi týdnů poklesly průměrné hodnoty sTK při léčbě spironolactonem výrazněji než u placeba – rozdíl: 9,8 mm Hg přes den, –13,0 mm Hg v noci, –10,5 mm Hg ambulantně měřený TK (p < 0,001); obdobný byl i rozdíl v poklesu dTK: –3,2, –6,4 a –3,5 mm Hg. Výskyt nežádoucích účinků byl přitom v obou ramenech studie srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky