Renální denervace versus intenzifikovaná farmakoterapie u rezistentní hypertenze

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Prospektivní randomizovaná otevřená studie českých autorů, aktuálně publikovaná v časopise Hypertension, hodnotila účinnost renální denervace (Symplicity, Medtronic) ve srovnání s intenzifikovanou farmakoterapií spironolactonem u osob s rezistentní hypertenzí (n = 106) s výchozí hodnotou sTK 159 ± 17 a 155 ± 17 mm Hg a průměrným počtem užívaných léků 5,1 a 5,4. V obou skupinách nemocných byl s odstupem 6 měsíců zaznamenán výrazný pokles hodnoty krevního tlaku: –8,6 mm Hg (95% CI: –11,8 až –5,3; p < 0,001) vs. –8,1 (95% CI: –12,7 až –3,4; p = 0,001) mm Hg, a to bez signifikantního rozdílu mezi oběma skupinami. Při intenzifikované farmakoterapii byl zřejmý pouze signifikantně vyšší počet užívaných léků: +0,3 (p < 0,001). Hraničně signifikantně rozdílný byl nárůst sérové hladiny kreatininu a snížení jeho clearance u nemocných bez denervace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky