Riociguat v léčbě plicní hypertenze spojené s diastolickým selháním: studie DILATE-1

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Riociguat, solubilní stimulátor guanylátcyklázy (sGC), využívaný v léčbě plicní arteriální hypertenze, se ukazuje jako přínosný u nemocných s plicní hypertenzí a srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí levé komory. Vyplývá to ze studie DILATE-1, čítající 11 nemocných (ejekční frakce levé komory > 50 %, průměrná hodnota tlaku v plicnici ≥ 25 mm Hg), kterým byly randomizovaně podávány riociguat 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg, nebo placebo. Primárně sledovaným ukazatelem byla změna hodnoty tlaku v plicnici (mPAP) po šesti hodinách od aplikace. Ačkoliv statisticky významný pokles mPAP nebyl oproti placebu zaznamenán ani při užití nejvyšší dávky, riociguat 2 mg signifikantně snižoval hodnotu sTK (–12 mm Hg; 95% CI: –22 až –1; p = 0,03), a naopak zvyšoval tepový objem (+9 ml; 95% CI: 0,4–17; p = 0,04), a to při velmi dobré snášenlivosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky