Antihypertenzní účinky nebivololu

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Nebivolol, na rozdíl od ostatních blokátorů β1-receptorů, navozuje vazodilataci zprostředkovanou zvýšeným oxidem dusnatým. Jelikož je tento účinek částečně maskován přítomností baroreflexu, bylo otázkou, do jaké míry se tato vlastnost skutečně na snížení krevního tlaku podílí. Ve dvojitě zaslepené studii s překříženým uspořádáním dostávalo celkem 20 hypertoniků s autonomním selháním placebo, nebivolol 5 mg, metoprolol 50 mg (negativní kontrola) nebo sildenafil 25 mg (pozitivní kontrola). Ve srovnání s placebem sildenafil i nebivolol snižovaly noční sTK, zatímco metoprolol neměl žádný účinek. Nebivolol signifikantně snižoval sTK u osob pozitivně reagujících na sildenafil, ale nikoliv u non-responderů. Z uvedených výsledků vyplývá, že oxid dusnatý se významně podílí na konečném antihypertenzním účinku, a jeho účinek tedy není dán pouze inhibicí β1-adrenergních receptorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky