Význam blokády mineralokortikoidních receptorů u nemocných s diabetem

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

V recentní studii byl zjišťován možný přínos blokády mineralokortikoidních receptorů na ovlivnění koronární průtokové rezervy (CFR). Ta slouží jako významný indikátor koronární mikrovaskulární dysfunkce. Její snížená hodnota bývá často zjišťována u diabetiků 2. typu a poukazuje na zvýšené riziko kardiovaskulárního úmrtí. V souboru 64 dobře kontrolovaných diabetiků chronicky léčených inhibitorem ACE (enalapril 20 mg/den) byly po randomizaci k terapii přidány po dobu 6 měsíců spironolacton 25 mg, hydrochlorothiazid 12,5 mg nebo placebo. Zjištěn byl signifikantní a ve všech skupinách podobný pokles sTK u obou diuretik ve srovnání s placebem. Hodnota CFR však byla výrazně lepší při podávání spironolactonu oproti hydrochlorothiazidu. Blokáda mineralokortikoidních receptorů tak zřejmě poskytuje přínos v prevenci kardiovaskulárních příhod u nemocných s diabetem 2. typu

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky