Přínos blokády systému renin-angiotenzin-aldosteron při autosomálně dominantní polycystóze ledvin

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Autosomálně dominantní polycystická choroba ledvin (ADPKD) se svojí incidencí 1 : 1 000 řadí mezi nejčastější monogenně podmíněné choroby. Vedle multiorgánového postižení ledvin a jater je pro ni charakteristické i postižení kardiovaskulárního systému s rozvojem hypertenze, na kterém se patofyziologicky podílí především systém renin-angiotenzin-aldosteron. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii se 486 nemocnými ve věku 18–64 let (glomerulární filtrace [GFR] 25–60 ml/min/1,73 m2) byla proto hodnocena účinnost podávání inhibitoru ACE (lisinoprilu) a placeba oproti lisinoprilu v kombinaci se sartanem (telmisartanem) s cílem dosáhnout hodnoty krevního tlaku v rozmezí 110/70 až 130/80 mm Hg. Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl ve výskytu kompozitního ukazatele (úmrtí, konečné stadium onemocnění ledvin nebo 50% pokles GFR oproti výchozímu stavu). Oba přístupy vedly ke kontrole krevního tlaku a srovnatelnou měrou snižovaly vylučování aldosteronu. Žádný rozdíl nebyl zaznamenán ani v rychlosti progresivního poklesu GFR, albuminurii či výskytu nežádoucích účinků, zahrnujících hyperkalemii a akutní selhání ledvin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky